EKG

EKG (Elektrokardiyografi)

 • Fizyoloji
 • EKG nedir?
 • Derivasyonlar
 • Ekg ritim (sinüs ritmi)
 • Sinüs aritmisi
 • Premature atrlial kontraksiyon (PAC)
 • Nodal ritim
 • İdiyoventriküler ritim
 • Prematür ventriküler kontraksiyon(PAC)
 • Artrial taşikardi
 • Multifokal atrial taşikardi (MAT)
 • Supraventriküler taşikardi (AVNRT AVRT)
 • Wolf parkinson white sendtomu (WPW)
 • WPW + AF
 • Ventriküler taşikardi (VT)
 • Dal blokları
 • Sağ dal bloğu
 • Sol dal bloğu
 • inkomplet dal blokları
 • Sol anterior fasikular blok (LAFB)
 • Sol posterior fasikular blok
 • Atriyoventriküler bloklar
 • 1. derece AV blok
 • 2. derece AV blok
 • 3. derece AV blok
 • adams stok sendromu
 • Sinoatrial çıkış blokları
 • Hasta sinüs sendromu
 • Akut Koroner Sendromlarda EKG değişiklikleri
 • ST Yükselmesi
 • ST çokmesi
 • T dalgası anormallikleri
 • LAD Akut okluzyonu
 • Juvenil T dalgası
 • T dalgası U dalgası Elektrolit bozuklukları
 • P dalgası anormallikleri
 • Hipotermi EKG
 • Brugada sendromu
 • QT aralığı
 • İlac zehirlenmeleri ve toksinler
 • Deli bal
 • Antidepresan zehirlenmeleri
 • VT SVT ayrımı
Ertuğ Günsoy

Latest posts by Ertuğ Günsoy (see all)

  Sidebar