Zor Hava Yolu

Zor Havayolu

Burada bahsetmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi zor havayolu dur. Zor havayolu ventilasyonun, laringoskopinin ve entübasyonun sağlanamadığı klinik durum olarak tanımlanabilir. Dil ödemi, boyun travması, havayolunda yabancı cisim bulunması, laringeal ödem, pulmoner ödem ve bronkospazm örnek olarak gösterilebilir. Entübasyon öncesi, sırası ve sonrasında zor havayolu açısından değerlendirme yapılmalı buna göre alternatif hava yolu belirlenmelidir.

Entübasyon öncesinde LEMON, entübasyon sırasında Cormack-lehane, sonrasında ise girişim sayısı ve süresi zor havayolu değerlendirilmesinde kullanılır.

 • Look externally (dıştan bak)
 • Evaluate the 3-3-2 rule (3-3-2 kuralı)
 • Mallampati (mallampati skorlaması)
 • Obstruction (obstrüksiyon)
 • Neck mobility (boyun mobilizasyonu)
1. Dıştan baktığımızda yani L yi değerlendirdiğimizde:

Zor BVM (balon-valf maske) için MOANS diye bir mnemonic kullanabilriz. M mask seal (maske uygunsuzluğu), O obezite, A aged (yaşa bağlı fizyolojik bozukluk), N no teeth (maske uygunsuzluğuna neden olur), S stiffness (ventilasyona direnç).

Zor krikotiroidotomi için önceki cerrahi, hematom varlığı, anatomik bozukluk, tümör, abse, skar (radyoterapi, önceki yaralanma), subkutanöz hava, ödem olması sayılabilir.

 

2. Ön kesici dişler arası mesafe 3 parmaktan kısa, mentum ile hyoid arası mesafe 3 parmaktan kısa, hyoid ile tiroid kıkırdak arası 2 parmaktan kısa olması zor havayolu açısından önemlidir.

3. Mallampati
4. Obstruksiyon: Termal yanıklar, anjiyoödem ve anaflaksi nedeniyle oluşan havayolu ödemi penetran boyun travması yabancı cisimler epiglottit ve retrofaringeal abse gibi çeşitli infeksiyöz durumlar
5. Neck mobility: Travma hastalarında, obez hastalarda ve rt öyküsü olan hastaların boyun ve servikal vertebraları değerlendirilmelidir.

Zor havayolu ile karşılaşıldığında panik olmadan hızlıca başarısızlığın nedeni gözden geçirilip önlem alınmalıdır. Ayrıca her zaman bir b planı bulunmalı gerektiğinde uygulanmalıdır.

Kaynaklar

 1. http://www.jems.com/articles/print/volume-41/issue-5/features/prehospital-management-of-difficult-airways.html
 2. http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/tez/pdf/anestezi_reanimasyon/dr_tarkan_mingir.pdf
 3. Hava yolu yönetimi http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/PNeZ6Qb4ZEPn.pdf
 4. Zor Havayolu ve Yönetimi Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(6):40-6

Nesip REYHAN

2013 yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2018 yılı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı mezunuyum . Rize Kaçkar Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve bir oğlum var.
Nesip REYHAN

Latest posts by Nesip REYHAN (see all)

  Sidebar